OVERTHRIVIT

Thrivit is voortgevloeid uit een eerdere coöperatie: Building Better UX (2016), die zich voornamelijk focuste op UX design en persuasion triggers. UX design waarbij design elementen een potentiële koper kunnen overtuigen en beïnvloeden en mede verantwoordelijk zijn voor het imago van het bedrijf.

De persoonlijke noodzaak voor het helpen van ecologische initiatieven zorgde voor een complete ommezwaai. Met Thrivit ligt de focus voornamelijk op het versterken en ondersteunen van groene bedrijven. Het uitbouwen van hun zaak, boosten van hun online aanwezigheid en zorgen voor een florerende toekomst.​

WAAROMECOLOGISCH

Waarom de noodzaak voor ecologische initiatieven vraag je je misschien wel af. In een samenleving zoals deze is het misschien meer dan ooit nodig om na te denken over jouw ecologische voetafdruk. Wij proberen ons steentje bij te dragen door net hen te steunen die iets positief doen voor moeder natuur. Wij willen bedrijven met groen ecologisch motief laten groeien, bloeien en floreren.